Platba školného a stravného v MŠ

Školné - č. účtu 127841309/0800 splatnost do 15. v měsíci  kam tuto informaci chcete vložit? Prosím o odkaz na patřičnou stránku
Stravné - 127841309/0800  splatnost do konce předchozího měsíce ,var.symbol jiný než na školné u pí hospodářky
  • Školné a stravné- č. účtu: 127841309/0800 

Platbu stravného a školného zasílejte v jedné částce vždy do 15. dne v měsíci. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který Vám předá paní učitelka na třídě na začátku školního roku.

 

Kontakt

Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187 Janského 2187/16 Stodůlky 15500 Praha 5
Tel. 774 675 652
Šk. jídelna: 251 623 891
Provozní doba 6:30 - 17:30
Ředitelka:
Bc. Lenka Briežniková, DiS.
zastupující ředitelka: Věra Schreierová
pohadka.ms@volny.cz